Համակարգչային օպերատոր

Հարությունյան Անահիտ Աբելի