Շահումյան Արայիկ Քոչարյան Անահիտ

Արայիկ Շահումյան, ֆիզիկայի առակայական օլիմպիադայի դպրոցական փուլում հավաքել է 17 միավոր և հնարավորություն ստացել մասնակցելու օլիմպիադայի մարզային փուլին (ֆիզիկայի ուսուցչուհի՝ Թամարա Բակունց)։
Անահիտ Քոչարյան, հայոց եկեղեցու պատմության առակայական օլիմպիադայի տարածաշրջանային փուլում գրավել է 1-ին տեղը և հնարավորություն ստացել մասնակցելու օլիմպիադայի մարզային փուլին (ՀԵՊ ուսուցչուհի՝ Հռիփսիմե Թադևոսյան)։