2018-2019 կոմպլեկտավորում

Կոտայքի Ս.վարդանյանի անվան միջնակարգ դպրոցում 2018-2019 ուսումնական տարում կոմպլեկտավորվելու է 12 դասարան՝ աշակերտների հետևյալ թվով:

Դասարան Աշակերտների թիվը Դասարանների թիվը
1-ին 1
2-րդ 17 1
3-րդ 19 1
4-րդ 25 1
5-րդ 28 1
6-րդ 24 1
7-րդ 22 1
8-րդ 27 1
9-րդ 22 1
10-րդ 22 1
11-րդ 8 1
12-րդ 8 1
Ընդամենը 223 12

Դպրոցն իրականացնում է նաև ներառական կրթություն, ունի Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 8 աշակերտ`

3-րդ դասարան՝ 1 աշակերտ

4-րդ դասարան՝ 1 աշակերտ

5-րդ դասարան՝ 1 աշակերտ

9-րդ դասարան՝ 2 աշակերտ

10-րդ դասարան՝ 3 աշակերտ