1-ին դասարանի ընդունելություն

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿՈՏԱՅՔԻ Ս.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԸ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ.
ԴՊՐՈՑ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ 2012Թ. ԾՆՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ:
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԴՊՐՈՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ.
1. ԴԻՄՈՒՄ` ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՆՈՒՆՈՎ
2. ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ԵՎ ՊԱՏՃԵՆԸ,
ԾՆՈՂԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՊԱՏՃԵՆԸ
3. 2 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 3 X 4 ՉԱՓԻ
4. ՏԵՂԵԿԱՆՔ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ` ՏՐՎԱԾ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԻՑ.
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ Ս/Թ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31-Ը:

ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ