Դպրոցի բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության

դպրոցի խորհուրդ0001