Գործնական աշխատանք կենսաբանություն առարկայից 7-րդ դասարանում:

Դասի թեման էր՝ ոսկրային ձկների դասի կառուցվածքի և կենսագործունեության առանձնահատկությունները : Որին մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցեցին նաև 5-րդ դասարանի աշակերտները: