Դռնե՛րը բացեք

Հեղինակներ՝ ԴԱԿ Հ.Ավետիսյան, աշակերտական խորհուրդ